Organizează inteligent documentele şi activităţile firmei tale

Reducerea costurilor

Prin Fluxer.io se reduc semnificativ costurile generate de erorile manuale și umane. Sistemul va notifica actiunile intârziate, aprobarea/neaprobarea documentelor sau operaţiunilor, sarcinile trecute cu vederea etc. Aceste notificari reduc riscurile de apariţie a unor disfunctionalităţi generate de lipsa de comunicare. Notificările pot fi generate automat sub forma de e-mailuri, mesaje text şi ferestre de tip pop-up.

telefon: (+4) 0771 655 017, (+4) 0723 345 915